L’Oficina Jove del Baix Llobregat és un equipament públic d’informació, orientació i assessorament gratuït i generalista on les persones joves de la comarca poden adreçar-se per resoldre dubtes, fer consultes i/o demanar més informació en relació a diversos àmbits (treball, formació, salut, relacions afectives, cultura, habitatge, entre d’altres).

A més, esdevé un punt de suport al conjunt de la xarxa d’emancipació de la comarca, treballant-hi col·laborativament i canalitzant les seves necessitats i propostes. L’Oficina Jove del Baix Llobregat està gestionada per la Generalitat de Catalunya i compta amb la col·laboració del Servei Comarcal de Joventut i la Diputació de Barcelona.

Parc torreblanca CL 340, a la planta baixa del Consell Comarcal.

elbaixllobregat@oficinajove.cat

650931906

93 685 24 00 ext. 650

Dilluns a divendres: de 9h a 14h

Dilluns i dimecres: de 16h a 18h


Potser t’interessa


Oficina Jove del Baix Llobregat

convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2019.

Subvencions 2019 per afavorir l’autoocupació de persones joves

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2019.

 

Es tracta d’un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l’autoocupació.  L’objecte d’aquesta Ordre, és constituir una oportunitat per iniciar projectes professionals que els permetin desenvolupar les capacitats de les persones joves i iniciar-se en la vida laboral.

 

Requisits específics dels sol·licitants

  1. Estar inscrit en el programa de Garantia Juvenil en situació  abans de donar-se d’alta com a treballador autònom. (alta al programa de Garantia Juvenil anterior a l’alta d’inici de l’activitat).
  2. No haver rebut cap acció educativa i/o formativa el dia anterior a la seva alta com a persona treballadora autònoma.
  3. Haver iniciat l’activitat econòmica com a persones treballadora autònoma amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud d’aquest ajut.
  4. El domicili fiscal i, si escau, el centre de treball del beneficiari de la subvenció ha de ser a la Comunitat Autònoma de Catalunya.
  5. No estar contractat per compte d’altri simultàniament a l’alta al règim especial de treballadors autònoms o la mutualitat corresponent com a sistema alternatiu al RETA durant el temps en què es gaudeixi d’aquest ajut.
  6. No haver estat beneficiari dels ajuts de la línia A que regula l’Ordre EMO/298/2015, de 16 de setembre ni els ajuts regulats a la Resolució TSF/2223/2017, de 6 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil per a l’any 2017, ni dels ajuts regulats a la Resolució TSF/1688/2018, de 12 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2018.

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, s’inicia demà i finalitza l’1 d’octubre de 2019.

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar a través del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa, o de l’apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Sense comentaris

Post a Comment