L’Oficina Jove del Baix Llobregat és un equipament públic d’informació, orientació i assessorament gratuït i generalista on les persones joves de la comarca poden adreçar-se per resoldre dubtes, fer consultes i/o demanar més informació en relació a diversos àmbits (treball, formació, salut, relacions afectives, cultura, habitatge, entre d’altres).

A més, esdevé un punt de suport al conjunt de la xarxa d’emancipació de la comarca, treballant-hi col·laborativament i canalitzant les seves necessitats i propostes. L’Oficina Jove del Baix Llobregat està gestionada pel Servei Comarcal de Joventut i la Generalitat de Catalunya i compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Parc torreblanca CL 340, a la planta baixa del Consell Comarcal.

elbaixllobregat@oficinajove.cat

650931906

93 685 24 00 ext. 650

Dilluns a divendres: de 9h a 14h

Dilluns i dimecres: de 16h a 18h

La Oficina Jove del Baix Llobregat es un equipamiento público de información, orientación y asesoramiento gratuito y generalista donde las personas jóvenes de la comarca pueden dirigirse para resolver dudas, hacer consultas y/o solicitar más información en relación a diversos ámbitos (trabajo, formación, salud, relaciones afectivas, cultura, vivienda, entre otros).

 

Además, es un punto de apoyo al conjunto de la red de emancipación de la comarca, trabajando de forma colaborativa con ella y canalizando sus necesidades y propuestas. La Oficina Jove del Baix Llobregat está gestionada por el Servei Comarcal de Joventut y la Generalitat de Catalunya y cuenta con la colaboración de la Diputació de Barcelona.

Parc torreblanca CL 340, a la planta baixa del Consell Comarcal.

elbaixllobregat@oficinajove.cat

650931906

93 685 24 00 ext. 650

Lunes a viernes: de 9h a 14h

Lunes a miércoles: de 16h a 18h


Potser t’interessa

Quizás te interesa


Habitatge

Et planteges fer un canvi de residència però no tens gaire clar com buscar un habitatge que s’ajusti a les teves necessitats? Saps què et pot oferir la xarxa de mediació en habitatge? Tens clar tot el que has de tenir en compte a l’hora de buscar un pis?

A l’Oficina Jove mirem de resoldre les teves consultes orientades en el marc de l’habitatge per fer-t’ho més fàcil!
No ho dubtis, i demana’ns informació sobre allò que et cal saber!

Comprar o llogar un habitatge

D’habitatges en pots comprar de nous, de segona mà i també protegits. Però, atenció! Cal familiaritzar-se amb els tràmits i les despeses que van associades a la hipoteca i preveure que aquesta implica un compromís a llarg termini. Per aquest motiu, et convé valorar el nivell d’estabilitat amb què comptes actualment i el què preveus en el teu futur pròxim.

 

Per aquest motiu, segurament el lloguer et resultarà la fórmula més viable: és més barat que el pagament d’una hipoteca i no cal fer tants tràmits. A més, si tens entre 18 i 35 anys i uns ingressos mínims demostrables, et convé adreçar-te a una Borsa d’Habitatge. Són serveis gratuïts que t’ofereixen preus avantatjosos, assessorament jurídic i orientació, i també t’ajuden a l’hora de preparar i de signar el contracte d’arrendament. Amb aquest directori trobaràs la teva oficina més propera.

Accés a l’habitatge protegit i social

Per poder accedir a un habitatge amb protecció oficial (més assequible) cal inscriure’s prèviament al Registre de Sol·licitants d’HPO. La inscripció en el Registre té una vigència de tres anys, durant els quals les persones sol·licitants que compleixin els requisits poden participar en els processos d’adjudicació que es vagin obrint. Podem aclarir-te com has de fer-ho!

Ajuts al pagament del lloguer

Si tens dificultats per fer front al pagament del teu habitatge, existeixen algunes línies d’ajut públic que et poden interessar. Has de tenir present que, per beneficiar-te d’aquestes ajudes, hauràs de complir els requisits d’accés i tenir present els terminis de sol·licitud d’aquestes.

Oficina comarcal d’habitatge

El Consell Comarcal del Baix Llobregat disposa d’una Oficina Comarcal d’Habitatge, que presta alguns serveis a la població resident a la comarca:

  • Ofideute
  • Ajuts al lloguer
  • Registre d’HPO
  • Cèdules d’habitabilitat
  • Rehabilitació

 

Posa’t en contacte amb nosaltres si vols més informació!

Compartir un habitatge

Compartir pis amb altres persones o llogar una habitació són formes assequibles que pots trobar per a emancipar-te. Pots fer servir diferents canals per localitzar pisos i habitacions en lloguer. Per exemple, consultant aquest enllaç, directe a un recurs d’utilitat.

Allotjament per a estudiants

Si estàs estudiant i això t’allunya de casa una temporada, pots valorar instal·lar-te temporalment en una residència d’estudiants, un col·legi major o conviure amb una persona gran que viu sola. Cal identificar l’oferta existent i tenir present que en cadascuna has de complir alguns requisits per poder-hi accedir.

Models alternatius d’accés i tinença d’habitatge

La cessió d’ús, el dret de superfície, la masoveria urbana o el cohousing són cada vegada més coneguts i promouen una perspectiva de l’habitatge basada en el dret d’ús i no d’inversió.

 

Al Prat de Llobregat hi ha la Cooperativa Obrera de Viviendas (COV), una cooperativa d’habitatge amb més de 55 anys d’història que va possibilitar l’accés a un habitatge digne a famílies treballadores del municipi, i que avui segueix oferint serveis i suport als seus més de 1.000 socis/es. Forma part de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat amb qui, els últims anys, ha organitzat jornades sobre alternatives d’habitatge.

 

Existeixen altres entitats que et poden oferir assessorament si vols saber-ne més. A continuació te’n citem algunes:

contacta-1

Visita’ns a l’ Oficina Jove del Baix Llobregat:

 

Parc torreblanca CL 340, a la planta baixa del Consell Comarcal.

elbaixllobregat@oficinajove.cat

650931906

93 685 24 00 ext. 650

Dilluns a divendres: de 9h a 14h

Dilluns i dimecres: de 16h a 18h

Contacta!

Protecció de dades.
Responsable: CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT.
Finalitat del tractament: Complir amb la nostra gestió administrativa en l'exercici de les nostres funcions i competències.
Conservació de les dades: Les seves dades es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu regulador dels nostres serveis i en la normativa d’arxius aplicable. El Responsable, certifica haver implementat les mesures tècniques i organitzatives recollides al Reglament (UE) 2016/679, per tal de garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal incloses als fitxers i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzats.
Drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament de les seves dades, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, adreçat al responsable o al delegat de protecció de dades al correu electrònic lopd@microlabhard.es. En cas de disconformitat amb el tractament, també té el dret de presentar una reclamació davant l’autoritat catalana de protecció de dades.
Destinataris: Entitats de l’àmbit públic o privat en cas que resulti totalment necessari per a la correcta resolució de la seva consulta. Sempre que existeixi obligació legal.