L’Oficina Jove del Baix Llobregat és un equipament públic d’informació, orientació i assessorament gratuït i generalista on les persones joves de la comarca poden adreçar-se per resoldre dubtes, fer consultes i/o demanar més informació en relació a diversos àmbits (treball, formació, salut, relacions afectives, cultura, habitatge, entre d’altres).

A més, esdevé un punt de suport al conjunt de la xarxa d’emancipació de la comarca, treballant-hi col·laborativament i canalitzant les seves necessitats i propostes. L’Oficina Jove del Baix Llobregat està gestionada pel Servei Comarcal de Joventut i la Generalitat de Catalunya i compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Parc torreblanca CL 340, a la planta baixa del Consell Comarcal.

elbaixllobregat@oficinajove.cat

650931906

93 685 24 00 ext. 650

Dilluns a divendres: de 9h a 14h

Dilluns i dimecres: de 16h a 18h

La Oficina Jove del Baix Llobregat es un equipamiento público de información, orientación y asesoramiento gratuito y generalista donde las personas jóvenes de la comarca pueden dirigirse para resolver dudas, hacer consultas y/o solicitar más información en relación a diversos ámbitos (trabajo, formación, salud, relaciones afectivas, cultura, vivienda, entre otros).

 

Además, es un punto de apoyo al conjunto de la red de emancipación de la comarca, trabajando de forma colaborativa con ella y canalizando sus necesidades y propuestas. La Oficina Jove del Baix Llobregat está gestionada por el Servei Comarcal de Joventut y la Generalitat de Catalunya y cuenta con la colaboración de la Diputació de Barcelona.

Parc torreblanca CL 340, a la planta baixa del Consell Comarcal.

elbaixllobregat@oficinajove.cat

650931906

93 685 24 00 ext. 650

Lunes a viernes: de 9h a 14h

Lunes a miércoles: de 16h a 18h


Potser t’interessa

Quizás te interesa


Oficina Jove del Baix Llobregat

Convocatòria oberta de beques i ajuts per a estudis universitaris

Últims dies de vacances abans de començar el curs univsersitari. Quines beques i quins ajuts podem sol·licitar per fer front les despeses dels estudis universitaris? 

Per cursar estudis de grau o de máster a la Universitat de Catalunya podem optar a les beques següents:

Per optar a la beca d’Equitat serà necessari que curseu estudis de grau o de máster en una Universitat Pública de Catalunya o en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Ambdues beques es convoquen cada curs acadèmic i s’ha de sol·licitar cada any en el termini de presentació de sol·licituds que cada convocatòria estableix. Solament us podreu beneficiar d’una d’elles, de la més favorable.

 

Clicant a la següent imatge podreu veure el resum dels tràmits.

 

 

 

Què cobreixen aquestes beques?

 

 

 

COMENÇAR A TRAMITAR

 

 

 

Sense comentaris

Comentar