L’Oficina Jove del Baix Llobregat és un equipament públic d’informació, orientació i assessorament gratuït i generalista on les persones joves de la comarca poden adreçar-se per resoldre dubtes, fer consultes i/o demanar més informació en relació a diversos àmbits (treball, formació, salut, relacions afectives, cultura, habitatge, entre d’altres).

A més, esdevé un punt de suport al conjunt de la xarxa d’emancipació de la comarca, treballant-hi col·laborativament i canalitzant les seves necessitats i propostes. L’Oficina Jove del Baix Llobregat està gestionada per la Generalitat de Catalunya i compta amb la col·laboració del Servei Comarcal de Joventut i la Diputació de Barcelona.

Parc torreblanca CL 340, a la planta baixa del Consell Comarcal.

elbaixllobregat@oficinajove.cat

650931906

93 685 24 00 ext. 650

Dilluns a divendres: de 9h a 14h

Dilluns i dimecres: de 16h a 18h


Potser t’interessa


Política de privacitat

Benvingut/da a la pàgina  web del  CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT.   Aquesta pàgina web es posa a disposició dels usuaris d’internet i té per objecte presentar l’organització i els nostres serveis.

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquesta informació legal.

La prestació del servei de la pàgina web té una duració limitada al moment en què l’usuari es trobi connectat a la pàgina web o a algun dels serveis que a través de la mateixa es faciliten.

Per tant, l’usuari ha de llegir atentament la present informació legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la pàgina web, ja que aquesta i les seves condicions d’ús recollides en la present informació legal poden patir modificacions.

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pogués  derivar-se de l’aplicació i interpretació de les mateixes, del CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, et sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

 

 

1. QUI SOM

 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT , amb NIF núm. P5800011H, domicili social a SANT FELIU DE LLOBREGAT ,  Parc Torreblanca N-340 pk 1249, 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) i està inscrita en el registre d’ens locals de la Generalitat del Catalunya.

Contacte en el telèfon 936852400, F. 936851868 o e-mail consellcomarcal@elbaixllobregat.cat.

 

 

2. COPYRIGHT i TRADEMARKS

 

Tots els drets sobre el programari de la pàgina web així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que en ella s’incloguin són propietat del CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT o de tercers.

Aquesta pàgina web pot contenir  referències a marques comercials o marques registrades del CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT.  Queda prohibit el seu ús sense el consentiment previ i exprés de CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT. Totes les altres referències a altres marques comercials o registrades pertanyen als seus respectius propietaris, sense que pugui entendre’s que l’accés a la pàgina web atribueixi cap dret sobre les mateixes.

Qualsevol persona està autoritzada per a veure, copiar, imprimir i distribuir qualsevol document publicat pel CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT en aquesta pàgina web tenint en compte que:

  • El dit document serà utilitzat exclusivament amb fins informatius;
  • El dit document no podrà ser utilitzat amb fins comercials;
  • El dit document deurà sempre incloure referència que és propietat de CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
  • Els materials d’aquesta pàgina web hi son protegits per drets d’autor i qualsevol ús no autoritzat dels mateixos pot violar la normativa sobre drets d’autor, marques i altres regulacions.

L’autorització concedida per a utilitzar aquesta pàgina web s’entendrà automàticament acabada en cas d’infringir qualsevol d’aquestes condicions, estant obligat a destruir immediatament qualsevol material obtingut o imprès de la pàgina web.

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap mena sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual, secrets empresarials o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina web i els seus continguts.

 

 

3. ÚS LEGAL

 

El CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, la configuració i continguts de la pàgina web.

La informació d’aquesta pàgina web es proporciona sense garantia de cap mena, ni explícita ni implícita, i podrà canviar-se o actualitzar-se sense avís previ.

L’usuari es compromet a no portar a terme cap conducta que pugui danyar els interessos i drets del CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT o de tercers.

Tota la informació que rebi el CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT a través d’aquest lloc web no es considerarà confidencial, a excepció de la contemplada a l’apartat de confidencialitat de dades.

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui establir un hiper-enllaç o hiper-víncle, necessitarà una autorització prèvia del CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT que no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que terceres parts hagin inclòs en els hiper-víncles als que es fa referència en aquesta pàgina.

L’establiment de l’hiper-víncle no implica en cap cas l’existència de relacions entre el CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi, ni l’acceptació ni l’ aprovació per part del CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT dels seus continguts o serveis allí oferts posats a disposició del públic.

Queda expressament prohibida qualsevol alteració, canvi, modificació o adaptació d’aquesta pàgina web o de qualsevol informació que la mateixa contingui.

El CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT no es fa responsable de cap dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés a la seva pàgina web o de l’ús d’informació o aplicacions en ella contingudes.

Així mateix no es responsabilitza ni garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a aquesta pàgina web o que el mateix estigui lliure d’errors.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT  pugui patir com a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per les presents condicions.

L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de qualssevol continguts d’aquesta pàgina web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

 

4. CONTACTE LEGAL

 

Per a qualsevol suggeriment o pregunta sobre aquest avís legal contacti amb consellcomarcal@elbaixllobregat.cat.