L’Oficina Jove del Baix Llobregat és un equipament públic d’informació, orientació i assessorament gratuït i generalista on les persones joves de la comarca poden adreçar-se per resoldre dubtes, fer consultes i/o demanar més informació en relació a diversos àmbits (treball, formació, salut, relacions afectives, cultura, habitatge, entre d’altres).

A més, esdevé un punt de suport al conjunt de la xarxa d’emancipació de la comarca, treballant-hi col·laborativament i canalitzant les seves necessitats i propostes. L’Oficina Jove del Baix Llobregat està gestionada pel Servei Comarcal de Joventut i la Generalitat de Catalunya i compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Parc torreblanca CL 340, a la planta baixa del Consell Comarcal.

elbaixllobregat@oficinajove.cat

650931906

93 685 24 00 ext. 650

Dilluns a divendres: de 9h a 14h

Dilluns i dimecres: de 16h a 18h

La Oficina Jove del Baix Llobregat es un equipamiento público de información, orientación y asesoramiento gratuito y generalista donde las personas jóvenes de la comarca pueden dirigirse para resolver dudas, hacer consultas y/o solicitar más información en relación a diversos ámbitos (trabajo, formación, salud, relaciones afectivas, cultura, vivienda, entre otros).

 

Además, es un punto de apoyo al conjunto de la red de emancipación de la comarca, trabajando de forma colaborativa con ella y canalizando sus necesidades y propuestas. La Oficina Jove del Baix Llobregat está gestionada por el Servei Comarcal de Joventut y la Generalitat de Catalunya y cuenta con la colaboración de la Diputació de Barcelona.

Parc torreblanca CL 340, a la planta baixa del Consell Comarcal.

elbaixllobregat@oficinajove.cat

650931906

93 685 24 00 ext. 650

Lunes a viernes: de 9h a 14h

Lunes a miércoles: de 16h a 18h


Potser t’interessa

Quizás te interesa


Oficina Jove del Baix Llobregat

Coneixes Odisseu? Pràctiques universitàries remunerades

El Pràcticum Odisseu t’ajuda a trobar empreses perquè facis pràctiques en municipis rurals

 

Odisseu és un projecte que pretén incentivar el retorn de persones joves al medi rural. Amb aquest objectiu, facilita l’estada de persones joves universitàries en pràctiques remunerades (mínim 300 hores durant el curs acadèmic) a les empreses situades en municipis rurals, per tal de promoure la competitivitat empresarial, així com el retorn i l’establiment d’aquests/es joves a les zones rurals.
 
Participar en aquest projecte et permetrà conèixer, des de dins, la tasca que realitzen les empreses i, alhora, donar-te a conèixer i augmentar, així, les teves opcions d’incorporació laboral. A més, les pràctiques són remunerades (amb un mínim de 5€/hora) i convaliden crèdits de pràctiques.
 
La convocatòria d’Ajuts del Pràcticum Odisseu va adreçada a alumnat matriculat en estudis oficials de grau o màster d’una universitat del sistema universitari de Catalunya i, en el cas de grau, que hagin superat un mínim del 50% dels crèdits de la titulació en el moment de sol·licitar les pràctiques, és a dir, abans del 12 de maig del 2019.
 

Caldrà que la persona interessada compleixi els requisits específics que l’empresa i/o institució d’acollida demandin a l’oferta a què s’opta, així com els requeriments que fixi la universitat on estigui matriculat/da l’estudiant.

 

L’estudiant/a no pot haver tingut relació laboral contractual prèvia amb l’empresa i/o institució relacionada amb la plaça oferta per les pràctiques i ha d’haver estat seleccionat/da en la fase de campanya de difusió d’ofertes de pràctiques dels Ajuts del Pràcticum Odisseu.

 

Ja hi ha les primeres ofertes publicades per aquesta convocatòria. Les candidatures de les persones interessades poden inscriure-s’hi fins al 12 de maig de 2019.

 

Si compleixes els requisits i tens un compromís especial amb el territori rural, no pots deixar escapar l’oportunitat de formació laboral i d’incorporació al mercat de treball que t’ofereix el projecte Odisseu!

 

Per a més informació, consulta el web o envia un correu a practicum@odisseujove.cat

Sense comentaris

Comentar