L’Oficina Jove del Baix Llobregat és un equipament públic d’informació, orientació i assessorament gratuït i generalista on les persones joves de la comarca poden adreçar-se per resoldre dubtes, fer consultes i/o demanar més informació en relació a diversos àmbits (treball, formació, salut, relacions afectives, cultura, habitatge, entre d’altres).

A més, esdevé un punt de suport al conjunt de la xarxa d’emancipació de la comarca, treballant-hi col·laborativament i canalitzant les seves necessitats i propostes. L’Oficina Jove del Baix Llobregat està gestionada per la Generalitat de Catalunya i compta amb la col·laboració del Servei Comarcal de Joventut i la Diputació de Barcelona.

Parc torreblanca CL 340, a la planta baixa del Consell Comarcal.

elbaixllobregat@oficinajove.cat

650931906

93 685 24 00 ext. 650

Dilluns a divendres: de 9h a 14h

Dilluns i dimecres: de 16h a 18h


Potser t’interessa


Oficina Jove del Baix Llobregat

Convocatòria d’ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys (2023)

S’ha obert una nova convocatòria d’ajuts al lloguer per a persones joves, amb l’objectiu de facilitar l’emancipació i el gaudi d’un habitatge o habitació per a persones joves de fins a 35 anys.

 

El termini per presentar les sol·licituds va des del 23 de març fins el 5 d’abril de 2023.

 

Els requisits principals són:

 • Tenir la residència legal a Catalunya
 • Tenir fins a 35 anys, inclosos, o menys en el moment de publicació de la convocatòria (22/03/2023)
 • Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 23.725,79 €
 • Ser titular d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat
 • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:
  • Quant es tracti d’habitatge:
   • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 950 euros
   • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros
   • Les Terres de l’Ebre: 600 euros
   • Demarcació de Girona: 650 euros
   • Demarcació de Tarragona: 600 euros
   • Demarcació de Lleida: 600 euros
  • Quan es tracti d’habitació:
   • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros
   • Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros
   • Demarcació de Girona: 350 euros
   • Demarcació de Tarragona: 300 euros
   • Demarcació de Lleida: 300 euros
   • Les Terres de l’Ebre: 300 euros

A part de la documentació bàsica que la mateixa administració pot consultar, cal presentar:

 1. El contracte de lloguer o de cessió d’ús a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador, de conformitat amb la normativa vigent. En el supòsit que el lloguer d’habitació el dugui a terme l’arrendatari de l’habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador
 2. Tots els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l’any 2023 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. Els rebuts han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l’administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l’arrendatari, el de l’arrendador, el concepte i la mensualitat.
 3. Imprès normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

Podeu consultar la informació i fer la sol·licitud a través d’aquest enllaç

 

I si tens dubtes, pots contactar amb nosaltres i t’ajudarem!

Sense comentaris

Post a Comment