L’Oficina Jove del Baix Llobregat és un equipament públic d’informació, orientació i assessorament gratuït i generalista on les persones joves de la comarca poden adreçar-se per resoldre dubtes, fer consultes i/o demanar més informació en relació a diversos àmbits (treball, formació, salut, relacions afectives, cultura, habitatge, entre d’altres).

A més, esdevé un punt de suport al conjunt de la xarxa d’emancipació de la comarca, treballant-hi col·laborativament i canalitzant les seves necessitats i propostes. L’Oficina Jove del Baix Llobregat està gestionada per la Generalitat de Catalunya i compta amb la col·laboració del Servei Comarcal de Joventut i la Diputació de Barcelona.

Parc torreblanca CL 340, a la planta baixa del Consell Comarcal.

elbaixllobregat@oficinajove.cat

650931906

93 685 24 00 ext. 650

Dilluns a divendres: de 9h a 14h

Dilluns i dimecres: de 16h a 18h


Potser t’interessa


Oficina Jove del Baix Llobregat

El futur de l’habitatge i les Cooperatives

ANTONIO PEDRERO UTRILLA

President de la cooperativa Obrera de Vivienda, sccl. COV.

Graduat social, jubilat.

 

La vivència de confinament, experimentada els darrers mesos amb la crisis sanitària, ens ha portat a una crisi social i econòmica que ha posat de relleu les desigualtats existents en l’accés a l’habitatge.

Posem a debat com haurien de ser els espais dignes de convivència del futur i repensem els models alternatius d’habitatge, més sostenibles, assequibles i comunitaris, amb el president de la COV, Cooperativa Obrera de Vivienda, sccl.

És un moment emergent per repensar els models de tinença d’habitatge i de la importància de les cooperatives!

 

 

  • ¿Com us definiu com a Cooperativa?

 

La COV, Cooperativa Obrera de Vivienda, sccl, és una cooperativa d’habitatges sense ànim de lucre, que es va constituir al 1962 pels treballadors de les indústries locals (La Paperera Espanyola, SA. i La Seda de Barcelona, SA), amb la finalitat d’accedir a un habitatge digne i més econòmic. En uns anys en què al Prat es va produir una arribada massiva d’immigrants que buscaven treball, la Cooperativa va ser una resposta a les necessitats socials d’un important col·lectiu humà, posant en evidència, al mateix temps, la ineficàcia de l’Administració franquista per a afrontar la realitat.

La Cooperativa no sols aspirava a facilitar un habitatge digne als seus socis, sinó que també va desenvolupar diferents serveis en tots els àmbits del seu cicle vital, des de l’educació fins al temps lliure, des dels nens fins a les persones amb discapacitat.
Durant el període 1963 a 1975 es van construir i van adjudicar prop de mil habitatges, a famílies treballadores del Prat de Llobregat.

La propietat dels habitatges és dels socis/es, però la Cooperativa conserva la propietat col·lectiva d’apartaments de lloguer, així com els locals comercials de les plantes baixes dels respectius edificis. Amb aquest rendiment es realitzen activitats per a socis i per a la comunitat.

 

  • ¿Quina és la vostra missió?

 

L’objectiu fundacional és l’accés a un habitatge digne i assequible com a pas per assolir una vida digna. Funció social habitatge.

El decàleg que la Cooperativa va establir en els seus orígens dins del títol: “ EL NOSTRE CAMINAR”, diu:

Tota família ha de tenir un habitatge digne.

Tots tenim dret a una formació.

L’educació dels nens, la nostra millor inversió.

El treball un dret.

La informació la nostra norma.

La participació una necessitat.

La creació de patrimoni el nostre futur.

La responsabilitat el nostre sentit.

La solidaritat la nostra exigència.

 

  • ¿Què considera que aporten les cooperatives a la societat?

 

Les Cooperatives són empreses essencials dins de l’economia social. A més a més de les seves pròpies característiques, també volem destacar que representen una associació autònoma de persones que s’uneixen de manera voluntària per a satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials, i culturals en comú; mitjançant una empresa de propietat conjunta i gestió democràtica, promouen la participació de les persones membres, l’ocupació estable, la innovació, l’arrelament al territori i el desenvolupament local.

 

  • ¿El confinament durant aquest Estat d’Alarma ha posat de relleu, més que mai, la importància dels habitatges per viure dignament. ¿Com són els habitatges del futur?

 

De com han de ser els habitatges del futur se n’ha escrit molt i realment no es poden fer prediccions, però si ens centrem en un futur proper i pensem en com creiem que pot haver influenciat concretament el confinament al tipus d’habitatges que creiem que la gent demandarà a partir d’ara, jo diria que els habitatges més que mai, hauran de tindre distribucions flexibles. S’ha parlat de modificacions mes concretes com ara convertir el rebedor en una mena de cambra de descontaminació, però crec que són propostes poc realistes.

La flexibilitat, la capacitat d’un habitatge per poder-se adaptar sense fer obres a les necessitats canviants dels seus habitants, serà una de les característiques que mes valoraran els usuaris que mes han sofert haver passat temps tancats a pisos amb distribucions rígides i espais molt definits.

Coses com els espais a mig camí entre l’interior i l’exterior, l’augment del nombre i tipus de portes a les diferents estances per permetre circulacions diferents dintre dels habitatges, l’ampliació dels espais residuals com ara el rebedor o els passadissos per poder realitzar altres activitats de forma temporal, etc. son canvis que potser comencem a veure en els habitatges del futur proper.

 

  • ¿Quins són els models alternatius d’habitatge? ¿En què beneficia?

 

Pensem que els models alternatius d’habitatge, dins del cooperativisme actual, passen majoritàriament, per concebre l’accés a un habitatge com un bé d’ús i no d’inversió, per tant cal ser innovadors, copsar noves sensibilitats, estudiant i fer realitat formes alternatives de tinença. Així tenim l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, que garanteix disposar d’un habitatge més estable que el lloguer i un cost inferior que amb la compra, on els socis poden habitar indefinidament, mitjançant un plantejament de propietat col·lectiva i comunitària.

Des de la COV. estem desenvolupant models que assegurin un parc d’habitatges de lloguer no especulatiu i amb perspectiva a llarg termini. En concret un projecte de construcció de nous habitatges cooperatius de protecció oficial, en un solar de titularitat pública, cedit en dret de superfície per període de 75 anys, ampliable a 99, en règim de lloguer estable, assequible i cooperatiu. Garantir un període de lloguer prou ampli per a poder desenvolupar un projecte de vida propi, que no es vegi sotmès a la inestabilitat. Es tracta, principalment, de models d’accés a l’habitatge que garanteixin l’ús de la mateixa de manera indefinida o a llarg temps, a preus assequibles, que permetin donar l’estabilitat necessària per a desenvolupar un projecte de vida propi, de propietat i gestió col·lectiva. Són models que aporten a més altres valors, com la autogestió, el suport mutu, l’apoderament, l’arrelament, la vida comunitària, la cooperació i la coresponsabilitat.

 

  • ¿Quins creus que és el futur de les cooperatives d’habitatge?

 

El futur dels cooperatives d’habitatges al nostre entendre, passa en gran manera, tal com anteriorment explicava, per facilitar l’accés a l’habitatge garantint l’ús d’aquesta, de manera estable, assequible i cooperativa, consolidant un valor patrimonial comú, col·lectiu, els rendiments del qual puguin ser reinvertits en noves promocions i facilitar els serveis comunitaris dels diferents cooperativistes. Aquesta aposta per un patrimoni comú al servei de la cooperativa permet la continuïtat de la pròpia cooperativa, la seva implicació permanent i la presència activa en tot el que pugui significar el foment dels principis cooperatius i la millora socioeconòmica de la comunitat o barri cooperatiu.

 

 

Moltes gràcies per concedir-me l’entrevista!

 

 

Sense comentaris

Post a Comment