L’Oficina Jove del Baix Llobregat és un equipament públic d’informació, orientació i assessorament gratuït i generalista on les persones joves de la comarca poden adreçar-se per resoldre dubtes, fer consultes i/o demanar més informació en relació a diversos àmbits (treball, formació, salut, relacions afectives, cultura, habitatge, entre d’altres).

A més, esdevé un punt de suport al conjunt de la xarxa d’emancipació de la comarca, treballant-hi col·laborativament i canalitzant les seves necessitats i propostes. L’Oficina Jove del Baix Llobregat està gestionada pel Servei Comarcal de Joventut i la Generalitat de Catalunya i compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Parc torreblanca CL 340, a la planta baixa del Consell Comarcal.

elbaixllobregat@oficinajove.cat

650931906

93 685 24 00 ext. 650

Dilluns a divendres: de 9h a 14h

Dilluns i dimecres: de 16h a 18h

La Oficina Jove del Baix Llobregat es un equipamiento público de información, orientación y asesoramiento gratuito y generalista donde las personas jóvenes de la comarca pueden dirigirse para resolver dudas, hacer consultas y/o solicitar más información en relación a diversos ámbitos (trabajo, formación, salud, relaciones afectivas, cultura, vivienda, entre otros).

 

Además, es un punto de apoyo al conjunto de la red de emancipación de la comarca, trabajando de forma colaborativa con ella y canalizando sus necesidades y propuestas. La Oficina Jove del Baix Llobregat está gestionada por el Servei Comarcal de Joventut y la Generalitat de Catalunya y cuenta con la colaboración de la Diputació de Barcelona.

Parc torreblanca CL 340, a la planta baixa del Consell Comarcal.

elbaixllobregat@oficinajove.cat

650931906

93 685 24 00 ext. 650

Lunes a viernes: de 9h a 14h

Lunes a miércoles: de 16h a 18h


Potser t’interessa

Quizás te interesa


Oficina Jove del Baix Llobregat

Jornada sobre l’aportació dels Punts Lila en els contextos d’oci nocturn

El Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS) de l’Associació Drets Sexuals i Reproductius ha organitzat la jornada «Resignificant els Punts Lila per reflexionar sobre els aprenentatges i els nous reptes encaminats a l’eradicació de les violències masclistes en els espais d’oci.

 

L’equip professional del Servei Comarcal de Joventut i de l’Oficina Jove d’Emancipació del Baix Llobregat va assistir, el passat 18 de gener a l’Espai Fontana, a la jornada «Resignificant els Punts Lila», activitat organitzada pel Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS) de l’Associació Drets Sexuals i Reproductius.
La jornada va despertar un gran interès, si es té en compte el volum d’assistència assolit.
L’acte es va dividir en quatre blocs temàtics, cadascun dels quals posava el focus en aspectes vinculats al disseny i l’ocupació de l’espai públic i a les violències que s’hi viuen:

  • Experiències d’implementació de l’#Agenda2030 a nivell global i local en l’àmbit de ciutats més segures.
  • Conversa sobre el document ‘Resignificant els Punts-Lila’.
  • Experiències d’entitats que participen en Punts-Lila.
  • Taula d’experiències sobre Punts-Lila

 

Jornades com aquesta manifesten que cal continuar treballant per a oferir respostes col·lectives, comunitàries, feministes i transformadores que eradiquin les violències implícites i explícites que es donen a l’espai públic en contextos d’oci. Per a fer-ho, es posa en valor la importància d’implicar tots els agents de la comunitat i augmentar el seu nivell de compromís ja que, aquests factors determinen, en bona mesura, la qualitat i l’impacte de les intervencions que es desenvolupen.

 

Des del Servei Comarcal de Joventut i l’Oficina Jove d’Emancipació del Baix Llobregat continuarem formant-nos, reflexionant i donant suport a aquelles iniciatives que s’adrecin a la prevenció, la denúncia i la (des)naturalització de qualsevol comportament discriminatori i de violència exercida per raó de gènere, d’orientació sexual o d’expressió de gènere.

 

Sense comentaris

Comentar